top of page

חשוב לדעת

תקנון האתר

תקנון האתר

 1. התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לגברים ונשים כאחד. התקנון תקף לגבי האתר /https://georgian-travel.com בלבד.

 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 4. האתר ו/או מי מטעמו שומרים על הזכות לשינוי התקנון מעת לעת, והנוסח העדכני של התקנון כפי שמתקיים באתר הוא שיחייב את האתר ו/או מי מטעמו והמשתמש. במקרה של אי התאמה בין התקנון לפרסומים אחרים, יגבר כוחו של תקנון זה.

 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר שומר את זכותו לעדכן, לשנות, להחליף או למחוק, כל פרט או פרסום בכל אחד מדפי האתר ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמה של צד ג'.

 6. האתר לא יהיה אחראי לשום סוג של נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע שמופיע באתר או בתוכנם של הלינקים שמפנים לאתר ומהאתר.

 7. האתר לא אחראי לנכונותו של המידע שמופיע באתר ועדכונו עם כל שינוי שמתרחש בגאורגיה.

 8. האתר יעשה מאמצים סבירים לתפעולו השוטף של האתר וזמינות המידע אך אין ביכולתו להתחייב לתקינות מלאה ורצופה ללא תקלות. 

 9. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר שייכים להנהלת האתר (אלא אם נלקחו מאתר אחר וניתן עבורם קרדיט).

 10. האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות המשתמש באתר, מידע אודות, עמודים שצפה בהם, פרסומים שהקליק עליהם, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת לבצע שימוש במידע זה להתאמת התוכן למשתמש בצורה אישית.

 11. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי ה-Browser, המאפשר זיהוי ברור של המשתמש ומאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת איך הוא נכנס לאתר, סוג המידע שמעניין אותו בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו"ב.

 12. באישורו את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר המשתמש מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבו, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות את המשתמש על פיו.

 13. המשתמש יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלו, אך זה עלול לגרום לו למלא פרטים מחדש במקומות מסויימים באתר.

 14. השימוש באתר אינו מקנה למשתמשים זכות על מנת לעשות שימוש בקניין הרוחני וזכויות היוצרים ששייכים לאתר ע"י המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או של צד שלישי כלשהו. אין להעתיק, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ניראות או לתרגם מידע כלשהו מן האתר לכל שפה שהיא (לרבות תמונות, טקסטים, עיצוב וכד') בלי קבלת אישורו ורשותו המפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא אשר תפר את הוראות דיני הקניין הרוחני וזכויות היוצרים.

 15. הנהלת האתר אינה אחראית למודעות, תוכן פרסומי ושיווקי או באנרים ופרסומות וידאו שמופיעות באתר. האחריות היא על המפרסמים בלבד.

 16. הדין החל על הפעולות באתר ועל התקנון הוא הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט לגביו ניתנת לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

bottom of page