top of page

המדריך המלא 

למיסוי בגאורגיה

 
נכתב ע"י אמיל גונצ'רוב

חוקי המס בכלכלה הגאורגית מבוססת בעיקרה על 6 שיעורי מס קבועים הן ליחידים והן לתאגידים. המדינה מתאמצת במיוחד למשוך משקיעים זרים לביצוע השקעות בתחומים שונים כמו בנייה, מלונאות, ייצור ועוד ע"י הקלות מיסוי וזריזות בנושא הבירוקרטי ועל כן גאורגיה נבחרה לאחת מ-10 המדינות הטובות בעולם מבחינת הנוחות והקלות לעשיית עסקים.

המיסוי על ההכנסות בגאורגיה ליחידים נקבע לפי מקום הפקת ההכנסה. כלומר, יחיד שהפיק הכנסה בגאורגיה ימוסה בגאורגיה. בשונה מיחידים, חברה גאורגית תמוסה בגאורגיה על הכנסותיה שהופקו בכל מקום בעולם. חברה תיחשב כחברה גאורגית על פי מבחני השליטה והניהול אשר אם לא יתקיימו, תיחשב כחנ"ז (חברה נשלטת זרה).

החל מ-2017, החלה גאורגיה להשתמש במודל האסטוני (כמדינה השנייה בעולם שמשתמשת במודל אחרי שהוצג ע"י אסטוניה בשנת 2000) על מנת לתמרץ תאגידים והשקעות זרות. ע"פ מודל זה, חברה אינה ממוסה במס חברות (15%) עם יצירת ההכנסה אלא רק בחלוקת הכספים (דיבידנד). כל עוד חברה משקיעה את הכנסותיה חזרה בעסק או בהשקעות אחרות היא אינה ממוסה עד אשר תחלק את כספה. זהו אחד התמריצים הגדולים ביותר לחברות בגאורגיה!

תמריץ נוסף לחברות קטנות/חדשות בגאורגיה הוא שתשלום המע"מ (18%) מבוצע אך ורק לאחר שהחברה הפיקה הכנסה של 100K לארי גאורגי ב-12 החודשים האחרונים לבדיקה.

בנוסף, לגאורגיה אמנת מס עם למעלה מ-45 מדינות כולל ישראל כדי למנוע כפל מס ולהסדיר את חוקי המס בין 2 המדינות.שיעורי המס החלים בגאורגיה

הכנסות מריבית

5%

בהנחה שחברה מקבלת ריבית על הלוואה או כל ריבית מגורם גאורגי

מע"מ

18%

חברות משלמות מע"מ רק ברגע שהמחזור שלהם גבוה מ-100,000 לארי ב-12 החודשים האחרונים (על ה-100K הראשונים לא משלמים מע"מ)

מס רכישה

0%

אין מס רכישה בגאורגיה ברכישת נכס

תיווך

עד 5%

אמנם לא מס אך רלוונטי לעולם הנדל"ן - בגאורגיה רק הצד המוכר משלם תיווך שמסתכם במקסימום של 5%

פנסיה

2% ע"י המעסיק

2% ע"י העובד

2% ע"י הממשלה

* רק אם העובד מתחת לגיל 40 או מעל גיל 40 ונרשם במשרד הפנסיה

מס חברות

15%

משולם רק בעת חלוקת הכספים כדיבידנד בנוסף למס על דיבידנד

מס רווחי הון (מכירת נכס)

5%/20%

5% במכירת נכס שמשוייך למגורים

20% במכירת נכס שמשוייך לפעילות עסקית

מס קרקעות

0.24 לארי למטר

מעריכים את שווי הקרקע ע"י שמאי מוסמך ומשלמים 0.24 לארי על כל מטר של קרקע

מס הכנסה

20%

 

20% מגובה השכר ברוטו

מס על דיבידנד

5%

 

דיבידנד שמחולק מחברה גאורגית

הכנסות משכירות

5%/20%

 

5% אם הנכס משמשים למגורים

20% אם הנכס משמש לעסקים

מס על נכסים

0%-1%

0%-1% לפרטיים כתלות בהכנסה

כ-1% מהערך הממוצע בספרים בין תחילת שנה וסוף השנה (אחרי פחת)

* יש להפחית את ערך הקרקע שכן עליו משולם מס בנפרד

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם משרד המתמחה במיסוי בינלאומי לקבלת חוות דעת כתובה ככל שתידרש.

למידע נוסף, אפשר להיעזר במדריך הבא

עלול לעניין אותך

bottom of page